ZACHĘĆ PSA DO AKTYWNOŚCI, ABY POPRAWIĆ WSPÓLNE RELACJE