Metsät ja pölyttäjät

Ympäristöprojektimme luonnon hyväksi

Bozitan filosofia on olla yhtä hyvä eläimille kuin ympäristölle. Yksi tapa muuttaa maailmaa on ympäristöprojektimme ”Metsät ja pölyttäjät”. Toteutamme tätä projektia yhdessä Doggy AB:n muiden tuotemerkkien, Doggy ja Mjau, kanssa.

Doggy AB on Ruotsin suurin koirien ja kissojen ruokien valmistaja – ja sen joka on oikein iso, on oltava myös oikein kiltti. Suojellaksemme ympäristöämme ja ottamalla aktiivisesti vastuuta ympäristövaikutuksista, olemme investoineet useisiin käytännön toimiin, joilla on vaikutuksia ilmastoon ja monimuotoisuuteen.

Haluatko tietää enemmän Bozitan filosofiasta? Lue lisää kompassistamme

Made in Sweden – ympäristöprojekti kotikentällä

Bozitan keittiö sijaitsee Vårgårdassa, Ruotsissa, ja se toimii luontoa kunnioittaen. Siksi toteutamme ympäristöprojektia omalla kotikentällämme, Ruotsissa.

Projektien läheisyys mahdollistaa myös sen, että työntekijämme voivat osallistua työhön käytännön tasolla, ja voimme seurata millainen positiivinen vaikutus toimilla on lähiympäristöömme.

Suojelemme metsiä ja istutamme puita – ympäristön ja tulevien metsäkävelyiden vuoksi!

Osana projektia toimimme Ruotsin metsissä. Istutamme 6 000 uutta puuntaimea Ruotsiin, samalla huolehtien siitä, että metsiä suojellaan ja käsitellään kestävästi. Tämä aloite auttaa sitomaan noin 600 tonnia hiilidioksidia.

Miksi teemme tämän?

Me Bozitalla rakastamme metsiä. Metsät eivät ole pelkästään uskomattoman hienoja paikkoja sinulle ja koirallesi ja kissallesi, niillä on myös tärkeä tehtävä kasvihuonepäästöjen vähentäjänä. Puut sitovat hiilidioksidia kasvaessaan. Ja mitä enemmän ne kasvavat, sitä enemmän ne sitovat hiilidioksidia. Uusien puiden istuttaminen ja metsien säilyttäminen voi siis auttaa ilmastonmuutoksen torjumisessa hiilidioksidipäästöjen vähentäjänä.  Metsät ovat myös monien kasvi- ja eläinlajien koti, ja puiden istuttaminen voi lisätä monimuotoisuutta ja auttaa uhanalaisia ja väheneviä lajeja luomalla niille uusia elinmahdollisuuksia.

Tiesitkö…?

 • Puut sitovat hiilidioksidia kasvaessaan. Kuinka paljon yksittäinen puu sitoo, riippuu sen lajista ja sijainnista. Yksi peukalosääntö on, että täysikasvuinen, 80-vuotias havupuu on sitonut 1,6 tonnia hiilidioksidi. Keskikokoinen joulukuusi on sitonut noin 10 kg hiilidioksidia.
 • Eri puulajit hyödyttävät metsää. Esimerkiksi, sekametsät joissa on sekä havupuita että lehtipuita kestävät paremmin hyönteisvahinkoja ja ääri-ilmiöitä, kuten myrskyjä ja metsäpaloja. Lisäksi ne ovat lemmikille ja omistajalle miellyttävämpiä vierailupaikkoja.
 • Monimuotoisuus hyödyttää myös aivoja! Kävely metsässä, jossa on laaja kasvien ja eläinten variaatio, tarjoaa henkistä stimulaatiota sinulle ja lemmikillesi.

Rakennamme keitaan mehiläisille ja muille pölyttäjille

Kunnioitus eläimiä kohtaan on tärkeä osa Bozitan kompassia. Se koskee kaikkia luomakunnan olioita, myös kaikista pienimpiä. Toteutamme parhaillaan useita käytännön toimia vaaliaksemme luonnon monimuotoisuutta. Tavoitteenamme on rakentaa mehiläisiä ja muita pölyttäjiä hyödyttävä ympäristö. Bålstan projektialueella istutamme valikoituja erilaisia puita ja pensaita, kylvämme siemensekoituksia, jotka tuottavat siitepölyä ja nektaria ja laitamme alueelle olkipaaleja ja hiekkapetejä, joihin mehiläiset ja muut hyönteiset voivat rakentaa pesiä.

Toimenpiteet perustuvat Ruotsin luonnonsuojelusäätiön, Ruotsin Maatalousviraston ja lääninhallitusten suosituksiin, ja tuloksia seurataan kymmenen vuoden ajanjaksoissa.

Monimuotoisuuden edistämiseksi me:

 • Istutamme eri puu- ja pensaslajeja, kuten tammi, paju, pihlaja, valkotammi, orapihlaja, koiranheisi ja karhunmarja – lajeja joilla on korkea monimuotoisuusarvo.
 • Kasvatamme villiniittyjä, jotka tuottaavat siitepölyä ja nektaria. Eri pölyttäjien houkuttelemiseksi tarvitaan laaja valikoima erilaisia kukkia, mieluiten eri lajeja jotka kukkivat koko kauden. Käytämme Malmgprd Viltfrö:n mehiläisniittysekoitusta, jonka sisältämät lajit kukkivat kesäkuusta syyskuuhun.
 • Laitamme ulso kaksi olkipaalia, joihin mehiläiset ja muut hyönteiset voivat rakentaa pesiä.
 • Rakennamme kaksi 10 t hiekkapetiä, jonne mehiläiset ja muut hyönteiset voivat rakentaa pesiä.
 • Luomme kaksi fauna-aluetta, jossa on kantoja, oksia ja risuja – kuollutta puuta joka on tärkeä ruoanlähde ja asuinpaikka monille kasveille, sienille ja eläimille.
 • Siivoamme kivipintoja luodaksemme lämpimiä alueita joissa mehiläiset viihtyvät.
 • Rakennamme perinteisen heinäniityn.
 • Perustamme minikosteikon.
 • Rakennamme kuoriaispankin.

Miksi me teemme tämän?

Mehiläiset ja muut luonnossa elävät pölyttäjät pitävät yllä toimivaa ekosysteemiä ja ruoantuotantoa. Jopa 75% kaikesta sadosta on riippuvaisia hyönteisten pölyttämisestä joka täysin tai osittain. Mutta luonnonpölyttäjien tilanne on hälyttävä, ja jopa kolmannes hyönteislajeista Ruotsissa on uhattuna. Siksi, Ruotsin suurimpana lemmikkiruokien valmistajana, emme voi vain keskittyä vähentämään omia päästöjämme ja pienentämään hiilijalanjälkeämme – meidän täytyy myös ottaa vastuu pölyttävien hyönteisten hyvinvoinnista ja monimuotoisuuden vaalimisesta.

Tiesitkö…?

 • Luonnon pölyttäjät ovat tärkeitä ruoantuotannolle. Jopa 75% kaikesta sadosta riippuu joko kokonaan tai osittain pölyttämisestä.
 • Moni pieni supersankari auttaa tehtävässä. Pääosan kovasta työstä tekevät pölyttävät hyönteiset, mehiläiset ja kimalaiset, mutta myös perhoset, kukkakärpäset ja jotkut kuoriaiset auttavat pölyttämisessä.
 • Ruotsissa on noin 270 mehiläislajia. Jotkut niistä ovat melko nirsoja ja monilla on suosikkikukkia. Esimerkiksi, eri lajeilla voi olla erilaisia ja eri pituisia kieliä ja kärsiä, jonka vuoksi toisille lajeille on helpompaa käydä syvissä ja suppilonmuotoisissa kukissa, kun taas toiset valitsevat mielummin matalia luonnonkukkia.

Bzz, bzz, bzz

– projekti, jolla on monia positiivisia hyötyjä

Hiilidioksidin sitominen

Puut sitovat hiilidioksidia kasvaessaan, mikä vähentää ilmakehän kokonaiskuormitusta ja ilmastonlämpenemistä.

Monimuotoisuus

Toimenpiteet auttavat vaalimaan ja edistämään mehiläisten ja muiden luonnon pölyttäjien elinympäristöä, joka edistää luonnon monimuotoisuutta.

Terveys ja hyvinvointi

Luonnolla on positiivinen vaikutus terveyteen ja hyvinvointiin, niin eläimille kuin ihmisille.

Paikallinen vaikutusLocal impact

Keskittymällä kotimaisiin toimiin, olemme osana Ruotsin luonnon säilyttämisessä ja hoitamisessa. Läheisyys projekteihin tarjoaa meille myös paremman näkökulman ja läpinäkyvyyden toimiin, ja tekee helpommaksi varmistaa suorat ja mitattavissa olevat vaikutukset ympäristöömme.

Yhteisö ja sitoutuminen

Osana projektia, järjestämme useita tapahtumia, kuten esimerkiksi kouluttamalla henkilöstöämme ympäristöasioista ja annamme heille mahdollisuuden osallistua mielekkääseen toimintaan, joka lisää yhteenkuuluvuutta ja yhteisöllisyyttä.

Hiilidioksidin sitominen

Puut sitovat hiilidioksidia kasvaessaan, mikä vähentää ilmakehän kokonaiskuormitusta ja ilmastonlämpenemistä.

Monimuotoisuus

Toimenpiteet auttavat vaalimaan ja edistämään mehiläisten ja muiden luonnon pölyttäjien elinympäristöä, joka edistää luonnon monimuotoisuutta.

Terveys ja hyvinvointi

Luonnolla on positiivinen vaikutus terveyteen ja hyvinvointiin, niin eläimille kuin ihmisille.

Paikallinen vaikutusLocal impact

Keskittymällä kotimaisiin toimiin, olemme osana Ruotsin luonnon säilyttämisessä ja hoitamisessa. Läheisyys projekteihin tarjoaa meille myös paremman näkökulman ja läpinäkyvyyden toimiin, ja tekee helpommaksi varmistaa suorat ja mitattavissa olevat vaikutukset ympäristöömme.

Yhteisö ja sitoutuminen

Osana projektia, järjestämme useita tapahtumia, kuten esimerkiksi kouluttamalla henkilöstöämme ympäristöasioista ja annamme heille mahdollisuuden osallistua mielekkääseen toimintaan, joka lisää yhteenkuuluvuutta ja yhteisöllisyyttä.

Let Bozita lead the way

Olemme investoineet useisiin käytännön kestävyysprojekteihin, ja nyt investoimme henkilöstömme kouluttamisee. Mutta jokainen voi auttaa! Siksi haastammekin nyt muita yrityksiä ja yksityishenkilöitä toimimaan kuten me. Mitä enemmän meitä on, sitä suuremmat ovat vaikutukset.

Koiran ja kissan omistaja – tämän voit tehdä

Kukaan ei voi tehdä kaikkea, mutta jokainen voi tehdä jotain. Tässä muutamia vinkkejä, joilla voit auttaa:

 • Tutustu asiaan – kun ymmärrät miten monimuotoisuus vaikuttaa meihin ja karvaisiin ystäviimme, sitä motivoituneempi olet tarttumaan toimiin.
 • Ulkokissat ovat taitavia saalistajia ja voivat vahingoittaa tai tappaa jyrsijöitä, lintuja ja liskoja, jolla on negatiivinen vaikutus monimuotoisuuteen. Kissanomistajana voit parhaiten ehkäistä tätä laittamalla kulkusen kissan pantaan, tai pitämällä sen sisällä ilta-aikaan.
 • Koiran jätösten korjaaminen on tärkeää ympäristölle. Luontoon jätetty koirankakka voi aiheuttaa ylilannoittumista, joka seurauksena ekosysteeemiin syntyy epätasapaino, joka voi pitkän ajan kuluessa johtaa monimuotoisuuden pienenemiseen.
 • Muuta osa pihan nurmikosta apila- tai luonnonkukkaniityksi. (Varmista kuitenkin, että ostat alueellesi sopivan siemenseoksen ettet vahingossa levitä tilaa valtaavia lajeja, jotka voivat pahentaa ongelmaa.)
 • Tue poliitikkoja sekä poliittisia ehdotuksia, jotka edistävät monimuotoisuutta.
 • Tue luonnonsuojelu- ja ympäristönsuojelusäätiöitä, jotka tekevät töitä yhteisen tulevaisuutemme eteen.

 

Projektista

Doggy AB, jonka osa Bozita on, haluaa ottaa vastuuta ympäristövaikutuksista. Siksi toteutamme nyt kunnianhimoista projektia, jonka tavoitteena on hiilidioksidin sitominen ja luonnon monimuotoisuus. Projekti toteutetaan yhdessä ruotsalaisen yrityksen Initiativ 1415 kanssa, ja se on käytännöllinen ja paikallinen esimerkki kuinka voimme aktiivisesti tehdä töitä kasvattaaksemme metsien hiilinielua, edistää luonnon monimuotoisuutta ja vaalia ja vahvistaa luonnonpölyttäjien elinolosuhteita.

Haluatko tietää enemmän? Lue lisää projektista ja kuinka se liittyy konsernitason kestävyystavoitteisiimme doggyab.com