Kunskap

Aktivera din katt

Katten är ett rovdjur och har därmed en naturlig jaktinstinkt. För att katten ska må bra behöver du aktivera din katt så att jaktbeteendet tillgodoses genom både fysisk och mental stimulans.