THE BOZITA COMPASS

Hållbart för djur och natur

Vi håller inte på med detta för att göra snabba pengar. Vi har byggt vår verksamhet på långsiktiga relationer – och det sträcker sig till vår relation med naturen.

Allt vi gör har hållbarhet inbyggt. Från inköp av ingredienser till förpackningen – vårt mål är att enbart ha en positiv inverkan på den värld vi lämnar bakom oss.

MILJÖVÄNLIGA PROCESSER

I HARMONI MED NATUREN

Hela vår leverantörskedja är uppsatt för att minska klimatpåverkan.

Våra kök drivs av 100% förnybar energi. Tre fjärdedelar utgörs av ånga från Vårgårda Ångfabrik och den sista fjärdedelen kommer från vattenkraft – den grönaste typen av el. Våra matrester och vårt avfall från produktionen återvinns och blir till biogas som sedan driver stadsbussar och sopbilar. Givetvis använder vi miljöcertifierade transporter.

Hållbart för djur och natur

KLIMATSMARTA FÖRPACKNINGAR

Tetra Recart® – är en kartongbaserad, miljövänlig förpackning som är lätt att öppna och återförsluta. Den kan dessutom packas effektivt, vilket minskar transportbehovet. Materialet i vår Tetra Recart® är FSC-märkt och återvinningsbart.

LÄS MER

NATURLIGA INGREDIENSER

  • Producerat med 100% förnyelsebar el – Allt vårt avfall från tillverkningsprocessen konverteras till biogas.
  • Strikta djurskyddslagar – Sveriges följer EU:s djurskyddslag som har några av världens högsta djurskyddsstandarder.
  • Inga tillväxthormoner – Användning av tillväxthormoner är strängt förbjudet i Sverige.
  • Garanterad kvalitet – Sverige är ett av de första BSE-fria länderna i världen enligt World Organization for Animal Health.
SWEDISH NATURAL QUALITY

Upptäck våra produkter

Svensk Natural Quality handlar om mer än maten i skålen. Det påverkar varje del av vår process, från de ingredienser vi använder till köket vi lagar maten i.

Efter mer än 100 år har vi lärt oss att själva tillverkningen av vår katt- och hundmat är minst lika viktigt som hur det smakar. Genom att använda naturliga ingredienser och tillverkningsmetoder noggrant förfinade genom decennier av kärleksfullt arbete, så producerar vi katt- och hundmat som verkligen återspeglar den svenska vildmarken – det är därför vi kallar det Swedish Natural Quality.