Bozita Breeders Club

Är du katt- eller hunduppfödare?

Som kattuppfödare med ett godkänt stamnamn eller hunduppfödare med ett godkänt, registrerat kennelnamn i Svenska kennelklubben (SKK) kan du kostnadsfritt bli medlem i Bozitas Breeders Club. Skicka in din anmälan direkt via vår webbplats.

Bozita Breeders Club

Kattuppfödare

 • Du måste ha ett godkänt stamnamn.
 • Du skall vara en aktiv uppfödare och ta minst en kattungekull vart tredje år.
 • Du skall i huvudsak använda Bozita torrfoder och våtfoder till dina egna katter.
 • Du får ej återförsälja produkter du köpt från oss.

Förmåner

 • 20% rabatt på Bozita torrfoder.
 • 7% rabatt på Bozita våtfoder.
 • Kattungepaket att skicka med din kattunge vid leverans. Dessa paket levereras till dig som uppfödare.
 • Råd i utfodringsfrågor.
 • 300 kr/år i värdecheckar när du använder vår foderbanner/logotyp på din hemsida.

Åtaganden

Medlem i Bozita Breeders Club åtar sig att:

 • Använda och rekommendera Bozita torrfoder och våtfoder.
 • Överlämna kattungepaket till kattungeköpare.
 • Returnera kattungeköparnas kontaktuppgifter till Bozita Breeders Club via brev eller e-post inom en vecka efter leverans. Antalet levererade kattungepaket och inkomna kontaktuppgifter ska överensstämma. Sköts inte detta åtagande kan du bli debiterad för kattungepaketens värde.
 • Informera kattungeköparen om att du lämnar uppgifterna vidare till oss.

Kvitton

 • Du sänder in dina butikskvitton till oss via brev eller e-post. Glöm inte skriva namn, stamnamn, adress, e-post och mobilnummer.
 • Kvittona måste tydligt ange datum, inköpsställe och vilket foder som har inhandlats.
 • Rabatten dras från det nettopris som betalats enligt kvittot.
 • Subventionen skickas ut via brev i form av värdecheckar i slutet av varje månad, under förutsättning att vi har dina kvitton före den 20:e i månaden.
 • Inkommer de efter den 20:e sker utbetalning först nästkommande månad.
 • Insända kvitton får vara max 1 år gamla. Äldre kvitton ersätts ej.

Glöm ej att meddela oss vid ev byte av postadress och/eller mobilnummer!

Ansök om medlemskap
Bozita Breeders Club

Hunduppfödare

 • Du måste ha ett godkänt registrerat kennelnamn i Svenska Kennelklubben (SKK).
 • Du skall vara en aktiv uppfödare och ta minst en valpkull vart tredje år.
 • Du skall i huvudsak använda Bozita Robur och Bozita våtfoder till dina egna hundar.
 • Du får ej återförsälja produkter du köpt från oss.

Förmåner

 • 20% rabatt på Bozita Robur torrfoder.
 • 7% rabatt på Bozita våtfoder.
 • Valppaket att skicka med din valp vid leverans. Dessa paket levereras till dig som uppfödare.
 • Råd i utfodringsfrågor.
 • 300 kr/år i värdecheckar när du använder vår foderbanner/logotyp på din kennelhemsida.

Åtaganden

Medlem i Bozita Breeders Club åtar sig att:

 • Använda och rekommendera Bozita våtfoder och/eller Bozita Robur.
 • Överlämna valppaket till valpköpare.
 • Returnera valpköparnas kontaktuppgifter till Bozita Breeders Club via brev eller e-post inom en vecka efter leverans. Antalet levererade valppaket och inkomna kontaktuppgifter ska överensstämma. Sköts inte detta åtagande kan du bli debiterad för valppaketens värde.
 • Informera valpköparen om att du lämnar uppgifterna vidare till oss.

Kvitton

 • Du sänder in dina butikskvitton till oss via brev eller e-post. Glöm inte skriva namn, kennelnamn, adress, epost och mobilnummer.
 • Kvittona måste tydligt ange datum, inköpsställe och vilket foder som har inhandlats.
 • Rabatten dras från det nettopris som betalats enligt kvittot. Subventionen skickas ut via brev i form av värdecheckar i slutet av varje månad, under förutsättning att vi har dina kvitton före den 20:e i månaden.
 • Inkommer de efter den 20:e sker utbetalning först nästkommande månad.
 • Insända kvitton får vara max 1 år gamla. Äldre kvitton ersätts ej.

Glöm ej att meddela oss vid ev byte av postadress och/eller mobilnummer!

Ansök om medlemskap