Beställning av valp- respektive kattungepaket

Du som är registrerad uppfödare i Svenska kennelklubben/Sverak, bor i Sverige och medlem i Bozita Breeders Club: kan beställa kostnadsfria valp- eller kattungepaket för att skicka med dina valpar eller kattungar till sina nya hem. Beställningen av paketen bör göras 3-4 veckor innan leverans av de små liven. Detta för att vi skall kunna garantera att du hinner få dina paket i tid. Du kan endast beställa av ett av våra varumärken/kull.

  • Du kan endast beställa valp- eller kattungepaket från ett av våra varumärken per kull.
  • Paketet ska ges i sin helhet till nya familjen. 
  • Antal beställda paket ska överensstämma med antalet valpar eller kattungar i kullen.